Communicatie is belangrijk in ons leven. Als woorden er ongewild niet vlot uitkomen of als er problemen met spraak, taal of slikken opduiken, kan dit voor moeilijkheden zorgen. Ook leerproblemen kunnen onze ontwikkeling in de weg staan. Een adequate logopedische behandeling kan dan aangewezen zijn.

 

Voor wie?

Bij onze logopediste kunnen kinderen, volwassenen en ouderen terecht voor onderzoek en behandeling van:

Vloeiendheidsstoornissen – stotteren en broddelen

Neurogene communicatiestoornissen – afasie, dysartrie, spraakapraxie

Slikstoornissen – dysfagie

Leerstoornissen – lees-, spelling- en rekenstoornissen  

Spraakstoornissen – articulatiestoornissen en myofunctionele stoornissen

Taalstoornissen – vertraagde taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen