Binnen ons centrum worden leer-, communicatie- en ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D, ASS, dyslexie, stotteren, dyscalculie, DCD/ dyspraxie en dysfasie gediagnosticeerd. Ook cliënten met motorische problemen of spraak-, taal- of stikstoornissen tgv een neurogene aandoening kunnen bij onze therapeuten terecht.

In onze praktijk kan u terecht voor multidisciplinair onderzoek. Hiermee brengen we de sterktes en de zwaktes van de cliënt in kaart. Van daaruit worden een besluit en een advies geformuleerd. Het is steeds de bedoeling een behandeling (of begeleiding) op maat te creëren.

Onderzoeken kunnen plaatsvinden bij de psychologe, logopediste en/of kinesiste. In functie van de aanmeldingsvragen, worden één of meerdere onderzoeken gepland.

 

Voor wie?

Kinderen - Tieners

Binnen ons centrum kan u terecht voor een diagnose van leer-, communicatie- en ontwikkelingsstoornissen zoals:

AD(H)D

ASS

Stotteren

Broddelen

Dyslexie/dysorthografie

Dyscalculie

DCD/ dyspraxie

Dysfasie

Spraak- en taalstoornissen

 

Een onderzoek start steeds met een eerste gesprek waarin we komen tot een concretisering van de vraag. Het verdere onderzoek bestaat uit een aantal zorgvuldig gekozen tests en vragenlijsten die op basis van het eerste gesprek worden geselecteerd. Het verdere verloop kan bestaan uit:

Ontwikkelingsanamnese

Klasobservatie

Spelobservatie

Belevingsonderzoek

Intelligentie-onderzoek

Aandachtsonderzoek / executieve functies

Spraak en taal, schoolrijpheid, schoolse vorderingen

Psychomotoriek

Wij doen dit in samenwerking met een kinder- en jeugdpsychiater. Samen met haar formuleren we de diagnose en stellen we een verdere begeleiding en opvolging voor.  Dit kan gaan over psychotherapeutische begeleiding, logopedie, kinesitherapie, medicamenteuze opvolging, groepstraining,...

Alle gegevens worden samengevoegd in een verslag dat gedetailleerd met de ouders en het kind besproken wordt. We bespreken in dit verslag niet enkel de problemen, maar ook de talenten van het kind en we zoeken naar mogelijke manieren om ermee om te gaan. Dit kan steeds in samenspraak met de ouders en de school bekeken worden.

 

Volwassenen

Binnen ons centrum kan u terecht voor een diagnose van motorische problemen, spraak-, taal- of slikstoornissen t.g.v. neurogene aandoeningen.

Afasie

Dysartrie

Spraakapraxie

Dysfagie

Na een grondig onderzoek door onze therapeuten wordt een behandelplan op maat opgesteld.