Een kinder- en jongerentherapeut gaat op creatieve wijze aan de slag met kinderen om zo hun zorgen aan te pakken. Hierbij wordt er ook gekeken naar de krachten en talenten van elk kind en wordt de omgeving nauw betrokken. Kinderen en jongeren krijgen de kans om te groeien volgens hun tempo.

 

Voor wie?

Kinderen en jongeren

met emotionele problemen (snel boos, intens verdriet, hooggevoeligheid,…)

met gedragsproblemen

angstproblemen (faalangst,…) en stressbeheersing

ADHD, ASS,…

die hoogbegaafd zijn

met problemen met de executieve functies: werkhouding, plannen/organiseren, impulsiviteit, leren leren

verwerkingsproblemen (rouw, hechting, trauma, echtscheiding,…)

sociale problemen, pesten, verlegen, vaak ruzie

laag zelfbeeld

eetproblemen

 

Groepstrainingen voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Sociale vaardigheidstraining

Sommige kinderen ervaren ernstige problemen in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenootjes. Ze voelen zich niet op hun gemak bij anderen, staan vaak alleen en hebben weinig of geen speelkameraadjes. Het zijn verlegen kinderen die niet goed weten hoe contact te leggen met anderen, maar het kunnen ook luidruchtige kinderen zijn die voortdurend bij vechtpartijen betrokken raken. Deze kinderen hebben wat extra steun, hulp en oefening nodig.

Schattentraining

Workshops voor kinderen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar (of ontwikkelingsleeftijd van 9 jaar) die op zich over voldoende sociale vaardigheden beschikken, maar door hun (hoog)gevoeligheid in moeilijkheden komen binnen de ruwere dynamiek van een klasgroep.  Binnen deze groep doen we veel beroep op non-verbale en creatieve technieken. 

ADHD-training

Training voor kinderen met een diagnose ADHD en hun ouders. Deze kinderen kunnen soms druk en impulsief zijn en hebben hierdoor moeite om op een gepaste manier te reageren.

Het Nestje

Een rustgevend, ontspannend en aanvaardend groepstherapeutisch aanbod. voor erg prikkelgevoelige of hoog sensitieve kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar.
Aan de hand van creatief beeldend materiaal worden gevoelige thema’s uitgebeeld en zo ook losgelaten of wordt er zelf bevestigend gewerkt.

 

Groepstrainingen voor pubers

Schatten

Workshops voor kinderen uit het 1e, 2e en ev. 3e jaar secundair onderwijs die op zich over voldoende sociale vaardigheden beschikken, maar door hun (hoog)gevoeligheid in moeilijkheden komen binnen de ruwere dynamiek van een klasgroep. Binnen deze groep doen we veel beroep op non-verbale en creatieve technieken.

Studyboost

Gaat er veel kostbare tijd en energie verloren om de leerstof in te studeren? Je wil graag zelf aan de slag, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Heb je last van aandacht-, concentratie- of andere leerproblemen? Dan kan deze studyboost je helpen! Voor leerlingen van het 1e tot en met het 4e jaar secundair onderwijs.