Een kinder- en jongerentherapeut gaat op creatieve wijze aan de slag met kinderen om zo hun zorgen aan te pakken. Hierbij wordt er ook gekeken naar de krachten en talenten van elk kind en wordt de omgeving nauw betrokken. Kinderen en jongeren krijgen de kans om te groeien volgens hun tempo.

 

Voor wie?

Kinderen en jongeren

met emotionele problemen (snel boos, intens verdriet, hooggevoeligheid,…)

met gedragsproblemen

angstproblemen (faalangst,…) en stressbeheersing

ADHD, ASS,…

die hoogbegaafd zijn

met problemen met de executieve functies: werkhouding, plannen/organiseren, impulsiviteit, leren leren

verwerkingsproblemen (rouw, hechting, trauma, echtscheiding,…)

sociale problemen, pesten, verlegen, vaak ruzie

laag zelfbeeld

eetproblemen

 

Groepstrainingen voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Sociale vaardigheidstraining

Sommige kinderen ervaren ernstige problemen in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenootjes. Ze voelen zich niet op hun gemak bij anderen, staan vaak alleen en hebben weinig of geen speelkameraadjes. Het zijn verlegen kinderen die niet goed weten hoe contact te leggen met anderen, maar het kunnen ook luidruchtige kinderen zijn die voortdurend bij vechtpartijen betrokken raken. Deze kinderen hebben wat extra steun, hulp en oefening nodig.

 

ADHD-training

Training voor kinderen met een diagnose ADHD en hun ouders. Deze kinderen kunnen soms druk en impulsief zijn en hebben hierdoor moeite om op een gepaste manier te reageren.