Iedere mens struikelt wel eens over de problemen op zijn pad. Als je vastloopt kan gesprekstherapie je verder op weg helpen en terug een aantal richtinggevende wegwijzers laten zien. Soms is het nodig om jezelf de tijd te gunnen om even stil te staan en zaken te aanvaarden of te veranderen om terug een uitzicht te krijgen.

 

Voor wie?

Volwassenen met

problemen met assertiviteit

stress, hyperventilatie, paniek/angsten

problemen op het werk, burnout

verlieservaringen, overlijden, rouw

nieuwe gezinsvormen

algemene levensvragen

faalangst

ouder-kindrelatieproblemen

...

 

Groepstrainingen

Training in opvoedingsvaardigheden

Deze training heeft tot doel ouders ondersteuning te bieden om met de gedragsproblemen (o.a. druk gedrag, opstandig gedrag, agressief gedrag,…) van hun jonge kind om te gaan.