Er zijn 3 stappen:

 

Stap 1: Aanmelding

Een aanmelding kan gebeuren op eigen initiatief, maar kan ook naar aanleiding van een doorverwijzing (school, huisarts, specialist, …).
De aanmelding gebeurt telefonisch (0476/99.68.13) of via de website (contactformulier) en wordt in team besproken.

 

Stap 2: Verkenning

In een eerste verkennend gesprek bespreken we de zorgen en krachten. Er zullen enkele gerichte vragen gesteld worden om het probleem of de hulpvraag te verduidelijken.
In samenspraak bekijken we wat we voor u, uw kind of tiener kunnen doen en we overleggen of onderzoek, begeleiding en/of therapie aangewezen zijn.
De volgende stappen van de begeleiding worden gepland, de inhoud van de onderzoeken, de werking, kosten en terugbetalingsmogelijkheden worden toegelicht.
Indien er logopedische/kinesitherapeutische testen moeten afgenomen worden, dient u een afspraak te maken met een geneesheer-specialist (NKO- arts, neuroloog, psychiater, pediater,...) voor een voorschrift voor logopedisch/kinesitherapeutisch onderzoek. Dit attest is belangrijk voor de terugbetaling van het onderzoek en de behandeling.
Vervolgens wordt er in een aantal sessies uitgeklaard wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand gehouden worden. Dit kan gebeuren aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, testing en belevingsgerichte onderzoeken.

 

Stap 3: Begeleiding

De bevindingen van de eerste gesprekken worden doorgenomen in een adviesgesprek.
Een voorstel tot een therapieplan wordt gedaan dat kan bestaan uit een combinatie van individuele sessies, groepstraining,…
De frequentie en duur van de therapiemomenten zijn afhankelijk van de leeftijd en het probleem.
Het advies kan ook leiden tot een doorverwijzing, indien blijkt dat wij niet de nodige expertise hebben.

De eigenlijke begeleiding wordt opgestart. Concreet kan dit zijn:

individuele begeleiding

ouderbegeleiding

oudercursus stotteren

speltherapie

gezinsgesprekken, opvoedingsondersteuning,

een groepstraining

trainen van de executieve functies adhv computergames zoals Braingame Brian,…

relatietherapie

mindfulness

 

Met regelmatige tussenperiodes wordt de therapie geëvalueerd. Het evalueren, geleidelijk afbouwen en stopzetten van de therapie gebeurt steeds in overleg.
Met uw toestemming werken we samen met psychiaters, huisartsen, neurologen, scholen, CLB’s, bedrijfsartsen,…